Redenen om u aan te sluiten bij het CBD

Iedere drogisterij kan zich aansluiten bij het CBD. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de drogisterijen kan het CBD de belangen van de branche behartigen en activiteiten ontplooien waar alle drogisterijen baat bij hebben. Wat doen wij voor de aangesloten drogisterijen?

Sluit u aan bij het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Bel 0346 - 584 200 of meld u online aan:

Het CBD behartigt uw belangen

Binnen het CBD werken de bedrijven en organisaties in de drogisterijbranche samen om de gezamenlijke belangen van de drogisterijen effectief te behartigen. Onder andere met als doel de positie van de drogist als verkoper van zelfzorggeneesmiddelen behouden en te versterken. Zo richten wij ons momenteel op communicatie aan consumenten en stakeholders, met de boodschap: ‘consumenten zijn bij de Erkend Specialist in Zelfzorg aan het juiste adres voor veilige en vertrouwde aankoop van zelfzorggeneesmiddelen’.

Daarnaast gaat het CBD samenwerkings-verbanden aan met partijen in de zorg. Het doel hiervan is meer erkenning voor zelfzorg en de rol die de drogist hierin kan vervullen. En daarmee zorgen we ook voor behoud van het zelfzorgassortiment  op de langere termijn. Met uw bijdrage kan het CBD deze en andere activiteiten blijven voortzetten.

 

Het CBD biedt praktische hulp bij kwaliteitszorg

Het CBD biedt u een aantal hulpmiddelen om de kwaliteit van de geneesmiddelenverkoop in uw winkel zowel voor u als voor uw klant zichtbaar/merkbaar te maken en waar mogelijk te verbeteren. Denk aan:

  • Instructies met betrekking tot advisering en verkoop van geneesmiddelen
  • Een checklist om te toetsen of u voldoet aan de certificeringseisen en een checklist om uw personeel te beoordelen bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen.
  • Een logboek om alles met betrekking tot kwaliteitszorg bij te houden.
  • De Drogisten Zelfzorgstandaarden: een bundel van 33 adviesstandaarden, ontwikkeld door het CBD en geënt op de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Per klacht komt aan de orde wat de symptomen en de oorzaken zijn, welke leefregels en algemene adviezen je kunt geven, welke zelfmedicatie mogelijk is en in welke gevallen je de klant naar de huisarts verwijst. De standaarden worden begeleid door Advieskaarten: schema’s die de standaard op een overzichtelijke manier samenvatten. Handig om bij de hand te hebben achter de balie om snel even iets op te zoeken.

U kunt uw winkel bij ons certificeren

De bedrijven en organisaties in het CBD vinden het belangrijk dat de geneesmiddelenverkoop in de drogisterijbranche op een verantwoorde manier gebeurt. In elke drogisterij moet de consument kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en deskundigheid. Daarom streeft het CBD ernaar om alle drogisterijen te certificeren door middel van het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. Daarmee willen we als branche een concrete en zorgvuldige invulling aan de wettelijke eis van verantwoorde zorg geven, met name aan de verplichte advisering en het verplichte toezicht.

Draagt uw winkel het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg, dan werkt u volgens een officieel erkend kwaliteitssysteem. De kwaliteit wordt bewaakt door regelmatige controles vanuit PCO zodat het niveau constant blijft. Het certificeringsysteem is een totaalpakket van maatregelen om een veilige verkoop van geneesmiddelen te waarborgen. Daaronder valt niet alleen het diploma, maar bijvoorbeeld ook de nascholing en de kassacheck. Inmiddels is bijna 80% van de drogisterijen Erkend Specialist in Zelfzorg. Door deel te nemen aan dit keurmerk, houdt u samen met PCO de vinger aan de pols, zodat ook op de lange termijn de kwaliteit van uw geneesmiddelenverkoop gewaarborgd blijft.

Als uw drogisterij het keurmerk heeft, dan moet de consument dat ook kunnen zien. Natuurlijk onderscheidt u zich allereerst door kwalitatief goed zelfzorgadvies waardoor klanten graag bij u terugkomen. Daarnaast is de certificering als volgt zichtbaar:

  • Campagnes: als Erkend Specialist kunt u deelnemen aan landelijke publiekscampagnes die het CBD organiseert om de meerwaarde van het keurmerk onder de aandacht te brengen van de consument.
  • De consumentenwebsite www.erkendspecialistinzelfzorg.nl maakt aan consumenten duidelijk waarom ze voor deskundig zelfzorgadvies bij de Erkend Specialist in Zelfzorg moeten zijn.
  • Raamvignet: het raamvignet ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’ met een jaartalvignet dat elk jaar vernieuwd wordt als een drogisterij na de controle nog steeds aan de eisen voldoet.
  • Consumenten kunnen kijken welke drogisterijen het keurmerk hebben via de google maps applicatie 'zoek een Erkend Specialist bij u in de buurt' op de speciale consumentenwebsite van ons keurmerk.
  • RvA: sinds 1997 heeft het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg het vertrouwen van de Raad voor Accreditatie. 
  • Consumentenfolders: als Erkend Specialist in Zelfzorg ontvangt u een pakket consumentenfolders waarmee de meerwaarde van het keurmerk onder de aandacht van uw klanten wordt gebracht.

Het CBD draagt bij aan een goed kennisniveau in de branche

Het CBD ontwikkelt basismateriaal voor de drogisterijopleidingen en geeft dit uit aan erkende opleidingsinstituten. Deze opleiders voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo blijft het kennisniveau in de branche via de opleidingen gewaarborgd.

Een overzicht van deze opleidingsinstituten en meer informatie over de opleidingen zelf, vindt u hier. Ook leest u hier meer over nascholing.

 

U ontvangt de drogisten vakbladen

Om uw vakkennis op peil te houden en te weten wat er speelt in de branche, zijn er verschillende vakbladen in de branche. Bij het CBD aangesloten drogisterijen komen in aanmerking voor een gratis abonnement op de vakbladen Lijfblad, Careality en Careality@Work.

 

Het CBD promoot het werken in de drogisterij

Onder meer via www.werkenindedrogisterij.nl geeft het CBD informatie over het werken in de drogisterij, de verschillende functieniveaus en de opleidingen die daarvoor nodig zijn.

 

Het CBD zet zich in voor een goed arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid

Het CBD is nauw betrokken bij het afsluiten van een cao en geeft voorlichting over de cao. Daarnaast onderneemt het CBD activiteiten om de instroom van gekwalificeerd personeel in de drogisterijbranche te bevorderen.

Tevens is er in samenwerking met de vakbonden gewerkt aan een arbocatalogus die praktische oplossingen biedt voor gezondheid- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer.

 

Het CBD is uw vraagbaak

Bij het CBD kunt u terecht met allerhande vragen over ondernemen, arbeidszaken, certificering, geneesmiddelenverkoop, wetgeving, cao-en arbeidszaken en andere branche-aangelegenheden.