Drogist

Naast het vakdiploma Assistent-Drogist geeft ook het vakdiploma Drogist de bevoegdheid om te mogen adviseren over zelfzorggeneesmiddelen. Daarnaast is het voor drogisterijen wettelijk verplicht dat een gediplomeerde drogist toezicht houdt op de verkoop van UAD-geneesmiddelen. Het Drogistendiploma is verder ook nodig om filiaalmanager of bedrijfsleider te kunnen worden.

Inhoud

In de opleiding staat allereerst vakkennis en advisering over zelfzorggeneesmiddelen centraal. De Drogisten Zelfzorgstandaarden en het Zelfzorgvoorlichtingsmodel vormen de basis voor de opleiding Drogist. De Zelfzorgstandaarden beschrijven wat er geadviseerd moet worden bij welke gezondheidsklacht. In de opleiding Drogist komen alle zelfzorgstandaarden volledig aan bod. Het voorlichtingsmodel en de WASA-vragen zijn instrumenten bij het voeren van een goed adviesgesprek. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van cases, ofwel concrete adviessituaties die zich in de drogisterij kunnen voordoen. Hiermee wordt getoetst of een medewerker de vakkennis ook kan toepassen in de praktijk op de winkelvloer. Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor thema’s als regelgeving en reclame, vergiftigingen, veiligheid en kwaliteitszorg. De opleiding tot drogist is opgesplitst in drie modules: Adviseren 1, Adviseren 2 en Toezicht. (De eerste 2 modules geven toegang tot het diploma Assistent-Drogist).

Duur van de opleiding

Hoe lang de opleiding duurt, hangt af van het opleidingsinstituut waar de opleiding gevolgd wordt en het tempo waarin de cursist de opleiding doorloopt. Het opleidingsinstituut kan hier meer informatie over geven.

Niveau

Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met mbo niveau 4, maar het is geen volledige mbo-opleiding (het diploma geeft dus geen toegang tot een hbo-opleiding).

Opleidingsinstituut

Verschillende opleidingsinstituten bieden deze opleiding aan. Klik hier voor een overzicht van door het CBD erkende opleiders.

Examen

Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten.

Als certificerende instelling van drogisterijbedrijven moet het CBD voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. In dit kader worden de diploma’s van Stichting Pharmacon door het CBD als toereikend aangemerkt.