Zorgvraag bij huisarts afgenomen dankzij online informatie

17 november 2016

Onderzoek door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Leids Universitair Medisch Centrum laat zien dat het zorggebruik bij de huisarts na de lancering van Thuisarts.nl is afgenomen met 12 procent. Dat betekent dat er maandelijks 675.000 huisartsbezoeken minder zijn.

Minder telefoontjes, meer lange consulten

Mensen gaan naar een huisarts vanuit onzekerheid over hun klacht en de behoefte aan betrouwbare informatie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vooral het aantal telefoontjes naar de huisarts afnam. De lange consulten (20 minuten) namen echter juist toe. Ook het zorggebruik van ouderen nam af, evenals dat van mensen met een lage sociaal-economische status.

Volgens de onderzoekers laat het onderzoek duidelijk zien dat eHealth een krachtig instrument kan zijn om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. Thuisarts.nl en de goede integratie van de website in het spreekuur van de huisarts lijken de sleutel tot succes.

Zelfzorg.nl

Voor de eenvoudige gezondheidsklachten kan de website Zelfzorg.nl een waardevolle aanvulling zijn op de informatie die Thuisarts.nl biedt. Bijvoorbeeld bij hoestklachten: het kan gemakkelijk enkele weken duren voordat iemand van die klacht af is. Maar, het kan wel erg prettig zijn om in de tussentijd iets aan het hoesten te kunnen doen. Zelfzorg.nl informeert consumenten namelijk over alle mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgproducten. Bovendien zijn alle geneesmiddelen voorzien van de originele, door de overheid goedgekeurde bijsluiter.