Vertrouwen in verantwoorde zorg

13 oktober 2020

Gecertificeerde drogisterijen hebben de zekerheid dat hun winkels professioneel en onafhankelijk worden getoetst op verantwoorde zorg. Want de Raad van Accreditatie heeft onlangs wederom haar vertrouwen uitgesproken over het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. Dat is ook goed nieuws voor de consument die hiermee de garantie heeft verantwoorde zorg te krijgen in de aangesloten drogisterijen.


Met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geeft de drogisterijbranche invulling aan de wettelijke eis in de Geneesmiddelenwet om aan de consument verantwoorde zorg aan te bieden. Inmiddels is zo’n 85 procent van de drogisterijen aangesloten bij het keurmerk. Alleen gecertifieerde winkels mogen het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg gebruiken. De certificering ziet toe of de verkoop en aflevering van en voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen in de winkels volgens de afspraken gebeurt. Het kwaliteitssysteem van de drogisterijen houdt in: interne controle door de drogist, externe controle door auditor (eventueel inclusief mystery guest onderzoeken) en continue verbetering door beoordeling en evaluatie.

Trots op uitslag

Bij het CBD beoordelen en controleren het PCO Certificerend Orgaan en de auditoren of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Om zeker te zijn dat PCO onafhankelijk en transparant keurt, is het orgaan al sinds 1997 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA toetst PCO aan de vastgestelde normen (productcertificatie ISO/IEC 17065:2012). Onlangs heeft de RvA het PCO weer getoetst. Met goed resultaat. Anja Elslo, bij het CBD verantwoordelijk voor PCO: “Alleen als een onafhankelijke en professionele instantie een keurmerk toetst, ben je geloofwaardig. Wij zijn dan ook trots op de uitslag en dat PCO het vertrouwen heeft van de RvA”.