Verkeerd gebruik zuur-base druppels kan ernstige gevolgen hebben

10 september 2018

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontvangt jaarlijks vele telefonische vragen van artsen en medische hulpverleners over vergiftigingen. De laatste jaren is daar een toenemend aantal vragen bij over zuur-base druppels. Hoewel het op zich niet om heel veel meldingen gaat, zijn de gevolgen soms ernstig, aldus het NVIC.

De meldingen die het NVIC ontvangt, gaan over verkeerd gebruik van de zuur-base druppels van de merken Lucovitaal en Alka Vitae. “Mensen nemen de druppels onverdund in of vergissen zich en zien de flesjes aan voor oogdruppels. Onverdund gebruik veroorzaakt brandwonden zowel op de huid, in de mond en keel als in het oog”, zegt de woordvoerder van het NVIC. Sinds 2013 heeft het NVIC 29 meldingen ontvangen over oogblootstellingen aan zuur/base druppels. “De oogklachten die bij ons gemeld worden, variëren van irritatie tot aan pijn, verminderd zicht en schade aan het hoornvlies.”

Advies bij verkoop

Bijwerkingencentrum Lareb heeft nog geen meldingen ontvangen over de zuur-base druppels maar deelt de zorgen die het NVIC heeft over het verkeerd gebruik van zuur-base druppels. Bij verkoop van deze producten in de drogisterij is het daarom goed om te waarschuwen dat de druppels alleen voor inname bestemd zijn en niet onverdund gebruikt mogen worden.

Waarschuwingen op verpakking

In reactie op bovenstaande melding laat de fabrikant AlkaVitae International weten iedere melding over Alka® Druppels bij het NVIC te betreuren. “Hoewel op iedere verpakking al staat dat de druppels niet onverdund moeten worden gebruikt, en in geval van contact met huid of ogen, deze direct met water uit te spoelen, zullen wij per direct overgaan tot het uitbreiden van waarschuwingen voor verkeerd gebruik. Zowel op, als in de verpakking zullen we dit duidelijker weergeven. Daarnaast zullen we ervoor zorgdragen dat onze verkooppunten gewezen worden op deze waarschuwingen en hen vragen dit bij de verkoop van het product onder de aandacht te brengen.”
PK Benelux, leverancier van Lucovitaal, zegt ervan op de hoogte te zijn dat de zuur-base druppels gevaar kunnen opleveren wanneer ze niet op de juiste manier worden gebruikt. “Al vanaf het moment dat wij klachten kregen van consumenten, staat op de verpakkingen en het etiket van Lucovitaal duidelijk vermeld dat de zuur-base druppels niet onverdund gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt op de verpakking aangegeven dat 3 druppels verdund moeten worden met 200ml/250ml water en pas na goed roeren opgedronken mogen worden. Ook maakt Lucovitaal gebruik van een gevarensymbool met nogmaals de vermelding dat de druppels niet onverdund gebruikt mogen worden. De flesjes van Lucovitaal zijn recent tevens voorzien van een veiligheidsdop. Sinds Lucovitaal het juiste gebruik duidelijk communiceert, hebben wij geen klachten meer ontvangen.”

Gebruik van claims

De zuur-base druppels bevatten natrium- en kaliumhydroxide en hebben onverdund een pH van 14. De druppels zijn ontwikkeld om ‘overtollige zure afvalstoffen in het lichaam te neutraliseren en af te voeren’ en ze ‘ondersteunen of dragen bij aan een gezond zuur-base evenwicht’. Deze gezondheidsclaims zijn volgens NVIC niet wetenschappelijk onderbouwd. PK Benelux is van mening dat de claim ‘Met Zink, draagt bij aan een normaal zuur-base evenwicht’ voldoet aan de verordening (EG) nr. 1924/2006. Uit navraag bij KOAG/KAG blijkt dat deze claim ook is goedgekeurd door de keuringsraad. AlkaVitae verklaart dat de werkzame stoffen door de EU voor dit doel goedgekeurd en als veilig zijn beoordeeld en veelvuldig in voedingsmiddelen worden gebruikt: "De verpakkingen van AlkaVitae zijn door de NVWA beoordeeld en goedgekeurd."