Samenwerking zorg bedrijfsleven loont

2 november 2020

Om de zorg toekomstbestendig te maken, is samenwerking tussen bedrijfsleven en zorg nodig. Maak ook mensen weerbaarder in plaats van achteraf extra zorg organiseren. De drogist kan een flinke  bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van de reguliere zorg.

Dat staat in het rapport Vitale mensen, slimme zorg dat ondernemersorganisatie VNO-NCW samen met dertig branches uit de zorg en het bedrijfsleven, waaronder het CBD, heeft opgesteld. Het rapport is onlangs aangeboden aan de vaste Kamercommissie zorg.

Als de Covid-crisis een ding laat zien is dat het niet vanzelfsprekend is dat voor iedereen zorg van goede kwaliteit beschikbaar is. Door bedrijfsleven en zorg beter te laten samenwerken kan worden voorkomen dat mensen een onnodig beroep doen op de verzekerde zorg. Ook is het belangrijk niet alleen gezondheidsschade achteraf te repareren met receptgeneesmiddelen of een operatie maar te investeren in preventie. Ondersteun mensen in hun gezonde leefstijl en zorg ervoor dat relatief eenvoudige zorgvragen buiten de zorg worden opgevangen. Hiermee wordt de reguliere zorg ontlast, terwijl mensen toch goed worden geholpen.

Dagelijks gaan patiƫnten en consumenten veel meer naar de drogist dan naar de huisarts of apotheker. De samenstellers van het rapport stellen dan ook dat de rol van de drogist verder uitgebreid kan worden. Drogisten zijn immers goed opgeleid en kunnen prima persoonlijk adviseren bij gezondheidsvragen. Geef drogisten dan ook een rol om preventie in de wijk en buurt aan te bieden. Denk daarbij aan vaccinaties, adviezen, gezondheids- en zelfzorgproducten.

Door de kennis en de middelen in het bedrijfsleven slimmer te benutten, kan worden voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van verzekerde zorg.

Het CBD heeft meegewerkt aan het advies.