Relevante kabinetsvoornemens Prinsjesdag 2015

22 september 2015

Op dinsdag 15 september was het weer Prinsjesdag en werd de begroting voor 2016 gepresenteerd. Het VNO NCW heeft een overzicht samengesteld met de meest relevante kabinetsvoornemens voor het bedrijfsleven. Hieronder lichten we voornemens uit, die relevant zijn voor de drogisterijbranche.

Laag btw-tarief geneesmiddelen

Het kabinet wil een duidelijke afbakening van geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief vallen. Het kabinet stelt voor om een geneesmiddel onder het verlaagd tarief te laten vallen, wanneer voor het middel een handelsvergunning  is afgegeven of wanneer het geneesmiddel behoort tot een categorie geneesmiddelen die is vrijgesteld van een handelsvergunning.

Geen btw-verhoging of aantasting ondernemersfaciliteiten

In de belastingherziening zijn er geen plannen opgenomen voor een hogere btw of hogere gemeentelijke lasten. Ook zijn de faciliteiten voor ondernemers niet versoberd.

Nieuwe tegemoetkoming loonkosten laagbetaald werk

Er komt een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten van mensen met laagbetaald werk. Het gaat om mensen die minimaal 1248 uren op jaarbasis hebben gewerkt. De werkgever hoeft geen aanvraag te doen voor deze tegemoetkoming: deze wordt automatisch gestort. Er is voor deze regeling 500 miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Premie Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke zorgpremie die werkgevers moeten betalen, gaat volgend jaar omlaag van 6,95 procent naar 6,75 procent. De inkomensafhankelijke zorgpremie die zelfstandigen betalen, gaat juist omhoog van 4,85 procent naar 5,5 procent. De nominale premie die alle verzekerden moeten betalen, wordt geraamd op 1243 euro. Zorgverzekeraars kunnen daar overigens van afwijken. De zorgtoeslag in 2016 wordt verhoogd met 6 euro per maand.

Stimuleren van leven lang leren

Schooljaar 2016 start een experiment om een leven lang leren voor volwassen werkenden te stimuleren. Via onder andere erkenning van reeds opgedane kennis en kunde, leren op de werkplek, deelcertificaten en modulair onderwijs kan het onderwijs beter inspelen op de vraag van werkenden. Dat moet leiden tot betere instrumenten om een leven lang leren te kunnen faciliteren.

Onderzoeken van vereenvoudigingsmaatregelen

Het kabinet gaat onderzoek uitvoeren of voortzetten naar onder andere de kleine ondernemersregeling in de btw, de teruggaafregeling oninbare vorderingen in de btw en het gebruik van scholingsaftrek in de inkomstenbelasting.

Het volledige overzicht van het VNO NCW vindt u hieronder.

Download: Prinsjesdag nieuwsbrief 2015 - VNO NCW