Reclamecode Cosmetische Producten van kracht

14 januari 2015

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft een bijzonder reclamecode opgesteld, namelijk de Reclamecode Cosmetische Producten, die onlangs unaniem is aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC). Daarmee is de code onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code en van toepassing op de gehele branche.

Een paar jaar geleden heeft de Europese Cosmetica Vereniging (Cosmetics Europe) het initiatief genomen tot Europese zelfregulering van cosmeticareclame. Een 'Charter and guiding principles on responsible advertising' zijn vastgesteld. Bij de totstandkoming waren vertegenwoordigers van adverteerders, zelfreguleringsorganisaties, Europese instituties en diverse belangenorganisaties (waaronder de Europese consumentenvereniging, BEUC) betrokken. De Europese code heeft als basis gefungeerd voor de nu tot stand gekomen Reclamecode Cosmetische Producten.

De cosmetica-industrie is een grote adverteerder met relatief weinig klachten over haar reclame-uitingen. Toch heeft de industrie gemeen om zelf regels te moeten opstellen waaraan een (verantwoorde) industrie moet voldoen om zo het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden.

De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims over cosmetische produceten, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

De Code is van kracht vanaf 1 januari 2015 en te vinden op de website van NCV en de op site van de Stichting Relcame Code (www.reclamecode.nl/nrc). Over ongeveer twee jaar zal de Code (ook in Europees verband) geƫvalueerd worden. In een groot deel van Europa zijn op dit moment Reclamecodes voor Cosmetische Producten van kracht.