Reactie CBD op onderzoek vertrouwen in medicijnen

21 mei 2019

Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9 zo laat onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen, zien. Het vertrouwen in de informatie van de drogist moet echter hoger stelt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) in een reactie.

Het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen heeft onder meer onderzoek gedaan naar het vertrouwen van Nederlanders in apotheker, huisarts en drogist. Een op de drie Nederlanders zegt veel vertrouwen te hebben in de drogist als adviseur en verkoopkanaal van zelfzorggeneesmiddelen.

Marten Hummel, directeur CBD: “Het percentage respondenten dat aangeeft veel vertrouwen in de informatie van de drogist te hebben, moet omhoog. De drogist heeft immers een wettelijke taak om verantwoorde zorg te leveren en zo een bijdrage te leveren aan veilig en juist medicijngebruik. Dat wordt op dit moment door een minderheid van de respondenten helaas herkend.”

Tevreden over advies

Uit recent onderzoek van het CBD blijkt dat als consumenten advies vragen aan de drogist, zij tevreden zijn met het gegeven advies. Hummel: “Consumenten overschatten echter hun kennis van zelfzorggeneesmiddelen en onderschatten de risico’s van de geneesmiddelen. Daardoor vragen consumenten niet altijd advies aan de aanwezige (assistent)drogisten. Vooral hoger opgeleiden vragen nauwelijks advies. Dat zien we terug in dit onderzoek van het College: Het vertrouwen in informatie van de drogist is lager onder hoger opgeleiden dan onder lager opgeleiden: 25,0% versus 49,1%. Ook is het voor de consument niet altijd duidelijk dat er opgeleide (assistent)drogisten in de winkel aanwezig zijn voor advies. Onbekend maakt kennelijk onbemind. Wij moeten dus beter zichtbaar maken dat de drogist de Erkend Specialist in Zelfzorg is en het aanspreekpunt in de winkel is voor verantwoorde zorg bij kleine kwalen.”

Investeren in kwaliteit van zorg

De drogisten investeren in de kwaliteit van verantwoorde zorg om zo het vertrouwen in de voorlichting van de drogisten te verbeteren. Zo geven drogisten vanaf 1 juni ongevraagd risicowaarschuwingen bij het afrekenen van zelfzorggeneesmiddelen met een groter risico. Ook heeft het CBD de proeftuin Zelfzorg gestart waarin onderzocht wordt hoe de informatievoorziening van drogisten, huisarts en apotheker als het gaat om kleine kwalen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder zal het percentage drogisten dat voldoet aan het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg stijgen.

Het CBD gaat dan ook met het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek om deze en andere verbeterpunten te bespreken.