Programma Toegankelijkheid ook voor drogist

13 augustus 2018

Nederland telt 2,5 miljoen mensen met een beperking. MKB-Nederland en VNO-NCW willen aandacht voor deze groep klanten. In het programma Toegankelijkheid werken brancheorganisaties samen met onder meer het ministerie van VWS, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Alliantie VN-verdrag. Het CBD informeert de drogisterijbedrijven over de inhoud van het programma en over het belang om aan te haken bij dit initiatief.

15 procent van de bevolking heeft een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. En ze zijn (potentieel) klant. Met – vaak verrassend – eenvoudige aanpassingen zijn winkels  beter toegankelijk te maken voor deze (potentiële) klanten. Drogisterijen staan midden in de samenleving. We vinden het belangrijk dat winkels waar de medewerkers adviseren over gezondheid voor iedereen toegankelijk zijn. Dit vergt soms aanpassing, maar ondernemers willen  graag meewerken aan haalbare oplossingen.

CBD ondersteunt programma

CBD  wil ondernemers bewust maken van de mogelijkheden om  hun toegankelijkheid te  verbeteren zodat nog meer klanten zich welkom voelen. Daarom ondersteunt CBD het programma MKB Toegankelijkheid dat MKB Nederland en VNO-NCW samen met tal van partners zijn gestart. Dit programma komt voort uit de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap: mensen met een beperking moeten zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, ook als zij gaan winkelen. Dat betekent onder meer dat in principe iedereen – ook mensen met een beperking – toegang moet kunnen krijgen tot drogisterijen.

Ook in de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ staan regels die voor ondernemers van belang zijn:

  • Ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten;
  • Als iemand met een handicap verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet de ondernemer daarmee instemmen als dat voor het bedrijf  ‘niet onevenredig belastend is’ en
  • Het toelaten van assistentiehonden is verplicht.

Activiteiten en tools

Het Programma Toegankelijkheid organiseert tal van activiteiten. Zo is er de Week van de Toegankelijkheid van 1 t/m 6 oktober 2018. Het motto van de Week: ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Wilt u zelf aandacht besteden aan deze week, dan kunt u dit melden bij de organisatie: www.mkbtoegankelijk.nl.

Ook zal MKB-Nederland en VNO-NCW hulpmiddelen beschikbaar stellen: 

  • Een checklist om kennis en bewustwording bij (assistent)drogisten en medewerkers te vergroten;
  • Een e-learning om (assistent)drogisten en medewerkers  te leren omgaan met mensen met een beperking.’
  • Een drempelhulp waarmee ondernemers zelf ‘berekenen’ welke drempelhulpen voor de winkel geschikt zijn en
  • Een tool om websites toegankelijker te maken.

Wat doet het CBD?

Het CBD zal gedurende het programma aandacht besteden aan het belang van toegankelijkheid. Dat doen we door het plaatsen van berichten op de websites, het sturen van berichten aan de media in de sector en de inzet van social media. De checklists, tools en e-learning zullen wij op aanvraag beschikbaar stellen aan de sector. Ook zal  het CBD scholingsmateriaal beschikbaar stellen voor de bedrijven.

Meer informatie:
- www.mkbtoegankelijk.nl