PCO heeft vertrouwen van Raad voor Accreditatie

14 juni 2019

Het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg heeft met succes de toetsing door de Raad voor Accreditatie doorstaan. Dat is goed nieuws: gecertificeerde drogisterijen hebben de zekerheid dat hun winkels professioneel en onafhankelijk worden getoetst op verantwoorde zorg. Goed nieuws ook voor de consument die hiermee de garantie op verantwoorde zorg heeft. 

Met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geeft de drogisterijbranche invulling aan de wettelijke eis in de Geneesmiddelenwet om aan de consument verantwoorde zorg aan te bieden. Inmiddels is zo’n 85 procent van de drogisterijen aangesloten bij het keurmerk.

Kwaliteitssysteem

Alleen gecertifieerde winkels mogen het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg gebruiken. De certificering ziet toe of de verkoop en aflevering van en voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen in de winkels wel volgens de afspraken gebeurt. Om de naleving van de eisen van het keurmerk te waarborgen, kent het kwaliteitssysteem van de drogisterijen een drievoudige controle: interne controle door de drogist, externe controle door auditor (eventueel inclusief mystery guest onderzoeken) en continue verbetering door beoordeling en evaluatie.

Onafhankelijk en transparant

Bij het CBD beoordeelt en controleert het PCO Certificerend Orgaan of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Om zeker te zijn dat PCO onafhankelijk en transparant keurt, is het orgaan al sinds 1997 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA toetst PCO aan de vastgestelde normen (productcertificatie ISO/IEC 17065:2012). Onlangs heeft de RvA het PCO weer getoetst. Met goed resultaat. Marten Hummel, CBD-directeur: “Een keurmerk is alleen geloofwaardig als de winkels op een onafhankelijke en professionele manier worden getoetst. Belangrijk is om de waarde van je keurmerk te kunnen aantonen. Wij zijn dan ook trots dat wij de toets van de RvA hebben doorstaan en dat PCO het vertrouwen heeft van de RvA”.