Nieuwe wetgeving voor grondstoffen explosieven

30 september 2016

Meldplicht drogisten bij verdachte transacties

De drogist verkoopt producten die kunnen worden gebruikt voor het maken van een explosief. Het gaat om producten die waterstofperoxide, aceton of zwavelzuur bevatten. Denk hierbij aan nagellakremover, gootsteenontstopper of lenzenvloeistof. Bij de recente aanslagen in Parijs zijn deze stoffen bijvoorbeeld gebruikt. Onlangs is een nieuwe wetgeving van kracht geworden die gevolgen heeft voor de drogisterij en andere winkels die mogelijke ingrediënten voor explosieven verkopen. 

De nieuwe wetgeving bevat twee hoofdonderdelen:

  • Een winkelier moet verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van producten met de genoemde stoffen melden. Dit onderdeel is zeer relevant voor drogisterijen.
  • Bepaalde producten met zeer explosieve of hoog geconcentreerde stoffen mogen alleen nog aan consumenten worden verkocht die een vergunning daarvoor hebben. Een zeer beperkt aantal drogisterijen verkoopt deze producten. Klik voor de lijst met hoog geconcentreerde producten op deze link.

Voor drogisten is vooral de eerste verplichting van belang. Verdachte transacties van producten waarin aceton, zwavelzuur of waterstofperoxide is verwerkt, moeten worden gemeld bij het nationaal meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, via telefoonnummer 088 - 154 00 00.

Verdacht gedrag

Houd in de gaten of u verdacht gedrag ziet bij personen die producten met waterstofperoxide, aceton of zwavelzuur aanschaffen. Verdacht wil zeggen dat de persoon nerveus is, niet weet waarvoor het product normaal gebruikt wordt, niet wil vertellen waarvoor hij het product gaat gebruiken of met contant geld wil betalen bij  grote hoeveelheden.

     Let op: u hoeft dus geen verkoop te weigeren, maar u heeft wel een meldplicht. 

Controle door auditor

Uw medewerkers moeten hierover goed geïnstrueerd zijn. CBD heeft een instructie voor medewerkers geschreven die u kunt gebruiken. Deze is onlangs toegestuurd aan de branche. U dient de instructies te bespreken, laten lezen en ondertekenen door uw medewerkers. Vanaf 1 november zal de auditor van CBD tijdens het bezoek voor de certificering controleren of de werkinstructies zijn getekend en uw personeel op de hoogte is. CBD zal het controlerende orgaan, de Inspectie Leefomgeving & Transport branchebreed informeren.

De lijst met producten en de instructies zijn te verkrijgen via info@cbd-maarssen.nl