Nieuwe regels voor producten met grondstoffen explosieven

10 februari 2015

In 2015 komt er nieuwe wet- en regelgeving rondom de verkoop en bezit van producten die kunnen worden gebruikt om explosieven te maken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vraagt bedrijven zich hierop voor te bereiden. U kunt nu al verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transactie Chemicaliën. Let daarnaast ook op de hoogte van concentraties in bepaalde stoffen. Voor sommige stoffen geldt namelijk een grenswaarde. Boven die waarde moeten particulieren een vergunning hebben.

De Europese Unie heeft in 2013 een verordening aangenomen over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren (grondstoffen) voor explosieven. Daarmee wordt het verplicht voor bedrijven om extra controles uit te voeren bij de verkoop van deze producten en verdacht gedrag te melden. Daarnaast mogen een aantal producten alleen worden verkocht aan particulieren die in het bezit zijn van een vergunning. Sinds september 2014 is de verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven van toepassing in Nederland. De noodzakelijke aanvullende Nederlandse wet- en regelgeving is naar verwachting medio 2015 gereed. Tijdens deze overgangsperiode wordt bedrijven gevraagd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden en verdachte transacties, verdwijningen en dieftstal al te melden.

Melden van verdachte transacties, verdwijningen en diefstal

Verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van producten met precursoren voor explosieven moeten gemeld worden bij het Meldpunt Verdachte Transactie Chemicaliën. U kunt in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen in de week, per telefoon meldingen maken via 088 154 00 00. Maandag tot en met vrijdag, 09.00 - 17.00, kunt u ook melden via precursoren@belastingdienst.nl

Voor de volgende stoffen die vaak in de drogisterij worden verkocht dient u verdacht gedrag te melden:

  • Waterstofperoxide
    Kan aanwezig zijn in ontsmettingsmiddel, schoonmaakmiddel, bleekmiddel.
     
  • Aceton
    Kan aanwezig zijn in Nagellakverwijderaar, oplosmiddel.