Nieuwe aanpak interne fraude in de detailhandel

17 februari 2015

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) heeft met goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Via het FAD bestrijden winkeliers gezamenlijk interne fraude. Jaarlijks kost interne fraude de detailhandel honderden miljoenen euro's. Door de succesvolle vorm van zelfregulering van het FAD, wordt fraude steeds vaker aan de orde gesteld en beschermen de winkeliers elkaar tegen bekende fraudeurs. Het aantal fraudeurs dat via het FAD werd herkend, verdubbelde in 2014 ten opzichte van 2013.

Nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel hebben gezorgd voor andere winkelconcepten en nieuwe vormen van arbeidscontracten. Flexibele arbeidsrelaties, gedetacheerd personeel en 'shop-in-shop'-constructies komen steeds vaker voor. Om ook in deze constructies interne fraude aan te kunnen pakken heeft stichting FAD een nieuw protocol ontwikkeld. Bert van Steeg, secretaris FAD: "Met het nieuwe protocol kunnen we ook werknemers die zich schuldig maken aan fraude, maar geen directe arbeidsrelatie hebben, worden opgenomen in ons Waarschuwingsregister."

Frauderende medewerkers in de detailhandel lopen een steeds grotere kans om tegen de lamp te lopen. In het register worden medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude opgenomen. Het aantal treffers neemt jaarlijks toe. Door onderlinge samenwerking voorkomen ondernemers in de detailhandel dat ontslagen medewerkers, die fraudeerden, worden aangenomen bij een andere winkel.