Drogist zet stap in duurzaam ondernemen

20 mei 2019

Met het Brancheplan Duurzaam Verpakken zet de drogisterijsector een belangrijke stap in duurzaam ondernemen. Het plan beschrijft de ambities voor het verduurzamen van verpakkingen bij de import, productie en de verkoop van drogisterijproducten voor de periode 2019 tot en met 2022. Het is opgesteld door CBD, in nauwe samenwerking met de grootste drogisterijformules. Het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV heeft het plan onlangs goedgekeurd.

Volgens het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) zet de drogisterijsector met het Brancheplan verdere belangrijke stappen op weg naar een circulaire economie voor verpakkingen.

Praktisch haalbaar

Bij de selectie van de doelstellingen voor het plan ligt de focus op hetgeen binnen de komende vier jaar praktisch haalbaar is voor de aangesloten bedrijven, die circa 90% van de drogisterijbranche vertegenwoordigen. De verwachting is dat koplopers binnen de sector ambitieuzer zullen zijn dan veel van de gestelde doelstellingen, hetgeen als een goed voorbeeld kan dienen voor de andere aangesloten bedrijven.

Focus op eigen merk

De focus van het Brancheplan van CBD ligt op private label en eigen merk producten, waar de bedrijven directe invloed op kunnen uitoefenen. Verpakkingsindustrie en leveranciers van verpakkingen zullen door de individuele bedrijven en CBD worden uitgedaagd bij het ontwikkelen van duurzame(re) verpakkingen.

De doelstellingen

De ambities en onderstaande doelstellingen die worden uitgesproken in het brancheverduurzamingsplan zijn gebaseerd op intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van de aangesloten drogisterijbedrijven en hun visie op verdere verduurzaming van verpakkingen. De volgende doelen zijn voor 2022 gesteld, met een doorkijkje naar 2025:

Thema’s

De kern van dit brancheplan gaat uit van de volgende thema’s:

  • Rethink: Herontwerpen product/verpakkingscombinaties om de milieudruk te verlagen.
  • Reduce: Voorkomen van verspilling van materialen en zuiniger gebruik van grondstoffen.
  • Reuse: Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van verpakkingen
  • Recycle: ‘Design for Recycling’ en het terugwinnen van verpakkingsmateriaal.
  • Resource: Inzetten van materialen met lagere milieu-impact (FSC/PEFC gecertificeerd papier en karton, recycled en biobased materialen).

Handleiding Duurzaam Verpakken

Om de ambities waar te maken, wordt in 2019 een handleiding Duurzaam Verpakken opgesteld, waarin de doelen van het plan vertaald worden naar concrete acties. De drogisterijbedrijven gaan hiermee het gesprek aan met producenten. Daarnaast kunnen  de bedrijven op individuele basis een workshop organiseren in samenwerking met het KIDV, waarbij het huidige verpakkingsportfolio wordt doorgelicht en verbetertrajecten worden opgezet. CBD zal bedrijven waar nodig ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van pilotprojecten en de mogelijkheden voor externe ondersteuning onderzoeken.

Monitoring

Er wordt regelmatig (2019, 2022 en 2025) een monitoringsonderzoek uitgevoerd, op basis van een top 25 van meest gebruikte product/verpakkingscombinaties, naar het materiaal, gemiddelde gewicht en de recyclebaarheid van verschillende soorten verpakkingen. Een eerste onderzoek in Q2/2019 zal als een nulmeting dienen, zodat er met behulp van de aankomende rapportages een gedetailleerde trendanalyse kan worden gedaan. Hiermee wordt het mogelijk de verduurzamingsambities van de branche verder te concretiseren.

Download hier het Brancheplan Duurzaam Verpakken

Voor meer informatie:

Danielle van der Zon

(0346) 584210.