Cao drogisterijbranche algemeen verbindend verklaard

4 april 2018

Op 26 maart 2018 is de cao van de drogisterijbranche door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. De algemeen verbindend verklaarde bepalingen gelden hierdoor voor alle werkgevers en werknemers waarop de cao drogisterijbranche van toepassing is. Het besluit tot algemeen verbindend verklaring van deze cao is op 29 maart jl. in de Staatscourant gepubliceerd.

In 2017 is een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de drogisterijbranche voor 12 maanden. De algemeen verbindend verklaring heeft langer op zich laten wachten omdat het niet langer is toegestaan dat de loonbedragen voor 22-jarige  medewerkers en 23-jarige medewerkers, vanwege de leeftijd, ongelijk zijn. Daarvoor is nu een oplossing gevonden en in het verlengde daarvan is de algemeen verbindend verklaring verleend. 

De loonschalen geldend per 1 april 2018 zijn opgenomen als bijlage bij de cao en daarin is bepaald dat 22-jarigen niet meer onder jeugdschalen vallen maar hetzelfde verdienen als oudere medewerkers met dezelfde ervaring. Hierdoor is de 23-jaarsschaal komen te vervallen. 

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

De loonschalen en het cao-boekje vindt u hier.