Klachten

Een Erkend Specialist in Zelfzorg doet er alles aan om zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u op enig moment niet tevreden bent over een advies. Dan is het goed te weten dat deze drogisterijen een goede klachtenregeling kennen.

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met uw drogist. Deze heeft een procedure voor het behandelen van klachten. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de kwaliteitscoördinator van het CBD. Dit kunt u doen via het formulier op deze pagina. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling PCO via 0346-584200.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitscoördinator van het CBD. Opmerking: wij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die zijn voorzien van een duidelijke motivering. Het moet duidelijk zijn waarop de klacht betrekking heeft en of en zo ja welke acties u als klager eventueel al heeft ondernomen.
  • De kwaliteitscoördinator stuurt een ontvangstbevestiging, waarin ook de verdere procedure staat beschreven voor de behandeling van uw klacht. De drogisterij waar uw klacht betrekking op heeft, ontvangt een brief met het verzoek binnen 2 weken te reageren op de klacht.
  • De kwaliteitscoördinator laat de klacht onderzoeken, met inachtneming van hoor en wederhoor.
  • Binnen 8 weken kunt u van ons terugkoppeling verwachten over uw klacht.

Klachtenformulier

Aanhef