CBL-hygiënecode

Als gevolg van de levensmiddelenhygiëne verordening (EG) en het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen is elke drogisterij verplicht om over een bepaald niveau van voedselveiligheid te beschikken. Drogisterijen dienen de CBL-Hygiënecode toe te passen in het bedrijf om aan deze wettelijke regels te voldoen. Een hygiënecode is een handzaam boek, waarin wordt aangegeven hoe een drogist de voedselveiligheid voor de klanten kan garanderen. Het is praktisch geschreven en direct toepasbaar.

Bij welke producten geldt de hygiënecode?

De regels hebben betrekking op de hygiëne van levensmiddelen die verkocht worden in de drogisterijbranche, zoals onverpakt en verpakt snoep, baby- en kindervoeding, reform/dieetproducten en specerijen.

Wat voor regels staan er in de code?

De hygiëneregels hebben betrekking op het reinigen en schoonhouden van schappen en bakken, waarin levensmiddelen worden verkocht. Daarnaast is het nagaan van houdbaarheidsdata van belang. Als het goed is, worden deze zaken al nagekomen en is het dus een bevestiging van een bestaande gewoonte. Het gebruik van een reinigingsschema op papier of op de computer is wel een aandachtspunt.

Is het verplicht om de code te gebruiken?

Ja, het garanderen van voedselveiligheid komt voort uit Europese en nationale regels en is dus verplicht, ook voor de drogist. Een drogist kan hierop gecontroleerd worden door de Voedsel- en Waren Autoriteit of de Keuringsdienst van Waren. Wanneer niet aan de voorschriften uit de code wordt voldaan, dan is er sprake van overtreding van de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen. Bij een VWA-controle zal de inspecteur altijd vragen welke hygiënecode(s) worden gebruikt in de onderneming. Op basis van dat gegeven zal een beoordeling worden gedaan. De controleur mag bij een overtreding een boete opleggen.

Welke hygiënecode is geschikt voor de drogisterijbranche?

Het bestuur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven heeft zich gebogen over de vraag welke hygiënecode zich leent voor de drogistenbranche en heeft zich positief uitgesproken over de hygiënecode van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), die is goedgekeurd door de minister van VWS. De CBL-code sluit nauw aan bij activiteiten van een drogisterijwinkel, zoals het verhandelen van onverpakt snoep. Drogisterijen kunnen dan ook zonder meer gebruik maken van deze CBL-code, deze is direct toepasbaar.

Kosten

De kosten bedragen € 95,- , exclusief verzendkosten.

Waar bestellen?

De CBL-Hygiënecode is te bestellen via secretariaat@cbl.nl. Kijk voor meer informatie op de website van het CBL.