Volg ons op:

Drogist


Naast het diploma Assistent-Drogist geeft ook het diploma Drogist de bevoegdheid om te mogen adviseren over zelfzorggeneesmiddelen. Daarnaast is het voor drogisterijen wettelijk verplicht dat een gediplomeerde drogist toezicht houdt op de verkoop van UAD-geneesmiddelen. Het Drogistendiploma is verder ook nodig om filiaalmanager of bedrijfsleider te kunnen worden.

Inhoud

In de opleiding staat allereerst vakkennis en advisering over zelfzorggeneesmiddelen centraal. De Drogisten Zelfzorgstandaarden en het Zelfzorgvoorlichtingsmodel vormen de basis voor de opleiding Drogist. De Zelfzorgstandaarden beschrijven wat er geadviseerd moet worden bij welke gezondheidsklacht. In de opleiding Drogist komen alle 31 zelfzorgstandaarden volledig aan bod. Het voorlichtingsmodel en de WASA-vragen zijn instrumenten bij het voeren van een goed adviesgesprek. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van cases, ofwel concrete adviessituaties die zich in de drogisterij kunnen voordoen. Hiermee wordt getoetst of een medewerker de vakkennis ook kan toepassen in de praktijk op de winkelvloer. Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor thema’s als regelgeving en reclame, vergiftigingen, veiligheid en kwaliteitszorg. De opleiding tot drogist is opgesplitst in drie delen: Drogist en Zelfzorg 1, 2 en 3.

Duur van de opleiding

Deze opleiding duurt ongeveer een jaar als er per week ongeveer zes uur aan wordt besteed.

Niveau

Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met mbo niveau 4, maar het is geen volledige mbo-opleiding (diploma geeft dus ook geen toegang tot een hbo-opleiding).

Opleidingsinstituut

Verschillende opleidingsinstituten bieden deze opleiding aan. Klik hier voor een overzicht van door het CBD erkende opleiders.

Examen
Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten.

Voor de certificering van drogisterijbedrijven erkent het CBD de diploma’s van het Drogisterijcollege niet, omdat tot op heden niet duidelijk is of de examens en het examineren van voldoende kwaliteit zijn. Als certificerende instelling moet het CBD namelijk voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. Over de invulling van de eisen waar examenorganisaties aan moeten voldoen (bijvoorbeeld inhoud van de examens en wijze van examineren) vindt overleg plaats bij het ministerie van VWS.

Gedeeltelijke vrijstelling voor apothekersassistenten

Vanwege de overlap tussen de opleiding tot Apothekersassistent en de opleiding tot Drogist, krijgen gediplomeerde apothekersassistenten een gedeeltelijke vrijstelling. Zij hoeven maar één van de drie modules van de opleiding Drogist te doen, namelijk Drogist & Zelfzorg 3. De vrijstelling vraagt u aan bij Stichting Pharmacon.